Velkommen til Byggedata og Branddata

Det er her på siden at du logger dig på - både til Byggedata og Branddata

Byggedata

Med et abonnement på Byggedata har du altid direkte adgang til det aktuelle lovgrundlag inden for alle områder af byggeriet. Alt lovstof ajourføres ugentligt i søgedatabasen. På årsbasis svarer det til tusindvis af sider med love, regler, standarder, bekendtgørelser m.v.

Ud over lovgivningen er der et virvar af andre publikationer, som man skal bruge i forbindelse med en byggesag. I Byggedata kan du få samling på en lang række af de publikationer, du har behov for: Herunder Danske Standarder, SBi-anvisninger, BYG-ERFA blade, vejledninger fra Brand- og sikringsteknisk Instituttet og meget mere.

Det betyder, at du ikke skal lede efter publikationerne andre steder og bruge unødigt meget tid på det. De publikationer du vælger at abonnere på bliver opdateret automatisk, så du altid har adgang til den sidste nye version.

Læs mere om Byggedata her

Branddata

Branddata er udviklet  i et samarbejde mellem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og Byggecentrum på baggrund af alle data i Byggedata. Med et abonnement på Branddata har du derfor adgang til alt det lovstof, dokumenter og publikationer, der har med brand og brandsikring at gøre - herunder også alle vejledninger fra DBI.

Læs mere om Branddata her

Få alle opdateringer på en ugentlig mail

Som en ekstraservice sender Byggedata hver fredag alle ugentlige opdateringer ud i en nyhedsmail. Den mail er en stor hjælp for alle dem, der ikke bruger Byggedata hver uge, men som gerne vil følge med i alle lovændringer inden for deres arbejdsområder.

Som noget nyt kan du også tilmelde dig Byggedatas nyhedsmail, selvom du ikke er abonnent.

Du tilmelder dig nyhedsmailen fra Byggedata her.Log på

Brugernavn:
Adgangskode: