15. juli 2016
Har du problemer med denne mail > klik her
Resume
I denne uge kan du bl.a. læse om etablering af friplejeboliger, højhastighedsforberedelse af byggeriet, miljøbeskyttelse og vedvarende energi.
Derudover er pjecen Gode råd om udbud blevet revideret og der er kommet en ny udgave af Vejledning om byggeskadeforsikring, samt 4 nye blade fra Byg-Erfa.
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
Vejledning om højhastighedsforberedelse af byggeriet
Læs vejledningen i Byggedata her
Gode råd om udbud
FRI har i samarbejde med DANSKE ARK udgivet en pjece, der tager hånd om de vigtigste problemstillinger ved offentligt udbud. Pjecen er nu revideret, så der tages højde for de nye regler i Udbudsloven og Forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Læs pjecen i Byggedata her

Vejledning om byggeskadeforsikring
Denne vejledning erstatter vejledning om byggeskadeforsikring fra 2012. Dette sker som følge af, at udlejningsejendomme med virkning fra den 1. juli 2016 bliver undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Udover, at de nye regler om udlejningsejendomme er indarbejdet i vejledningen, er vejledningen ligeledes blevet justeret enkelte steder med det formål, at tydeliggøre fortolkningen af regelgrundlaget. Vejledningen er således forsøgt gjort lettere tilgængelig for ordningens brugere, dvs. såvel kommuner, forbrugere som erhvervsdrivende.
Læs vejledningen i Byggedata her
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
Landskabelige hensyn og inddragelse af offentligheden
Se den indarbejdede lovbekendtgørelse her
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi
Ændring af støtteordninger til biogas
Se den indarbejdede lovbekendtgørelse her
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger
Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.
Se den indarbejdede lovbekendtgørelse her
Bekendtgørelse om pulje til landsbyfornyelse
Læs bekendtgørelsen i Byggedata
Bekendtgørelse om udvælgelseskriterier for reservation af støtte til områdefornyelse og fastsættelse af ansøgningsfrist
Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.)
Lovforslaget udmønter dele af grunddataprogrammets delaftale 1 om ejendomsdataprogrammet, som er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.
Se høringen her
Høring vedr. lov om ændring af leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen)
Erhvervsstyrelsen sender hermed lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen) i høring.
Se høringen her
Nyhedamail
Misser du også en nyhedsmail i ny og næ?
Her kan du se tidligere fremsendte nyhedsmails eller bare nøjes med at søge efter de nyheder der interessere dig.
Læs her
Venlig hilsen
Byggecentrum
Redaktør Per Holtveg

Ved køb og support af Byggedata, Branddata samt tillægsabonnementer:
Kontakt Lonny på 70 12 06 00 / 44 89 06 05.

Har du andre spørgsmål eller kommentarer så kontakt os på.
E info@byggecentrum.dk     W byggecentrum.dk
© Byggecentrum
Ønsker du ikke længere at modtage denne nyhedsmail fra Byggecentrum > klik her