14. oktober 2016
Har du problemer med denne mail > klik her
Resume
I denne uge kan du bl.a. læse At-vejledningerne om asbest og arbejde med stoffer og materialer. Derudover er der kommet en nye vejledninger om kemisk rottebekæmpelse og B-værdier og en ny rapport fastlægger årsagen til nedstyrtningen af en altan i Nykøbing Falster tidligere på året.
Bygningslovgivning
At-vejledning C. 2.2-1 om asbest
Denne vejledning oplyser om reglerne for ethvert arbejde med asbest og ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med risiko for udsættelse for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Det kan fx være arbejde med reparation, vedligeholdelse og fjernelse af asbest samt asbestholdige materialer. Reglerne findes i bekendtgørelsen om asbest og i bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
Læs At-vejledningen i Byggedata her
At-vejledning C. 1.3-1 om arbejde med stoffer og materialer
Denne At-vejledning oplyser om:
– Arbejdsmiljølovgivningens generelle regler om stoffer og materialer
– Arbejdsmiljølovgivningens særlige regler om farlige stoffer og materialer
– Vejledende retningslinjer for, hvordan man kan forebygge eller begrænse risikoen for at blive udsat for farlige stoffer og materialer.
Læs At-vejledningen i Byggedata her
Nanomaterialer i byggeriet
Der findes i dag en række produkter på markedet som indeholder nanomaterialer. Størsteparten finder du i maling, fugemasser og forskellige over fladeprodukter, bl.a. til beton og stenprodukter samt selvrensende sprayfilm til vinduer og glidemidler i sprayform. Anvendelsen af produkter med nanomaterialer er et område under udvikling, og der dukker løbende nye op.
Nanomaterialer kan – pga. af sin størrelse, struktur og overflade – have særlige egenskaber og effekter, fx når nanomaterialet tilsættes andre stoffer eller produkter.
Læs faktabladet i byggedata her
Undersøgelse af nedstyrtet altan
Trafik- og Byggestyrelsens undersøgelse af nedstyrtet altan af 29.09.2016 med NOTAT, Altankollaps, Hammerlodden, Rev. 29/9-2016, SBi, AAlborg Universitet København.
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har for Trafik- og Byggestyrelsen foretaget en undersøgelse af årsagerne til
nedstyrtningen af en altan på 1. sal i Nykøbing Falster i juli 2016. Ved nedstyrtningen blev 6 personer kvæstet.
Læs rapporten i byggedata her
Byplanlovgivning
Vejledning om godkendelse af midler til kemisk rottebekæmpelse
I en ny vejledning præsenterer og samler Miljøstyrelsen en række vilkår for godkendelser af kemiske rottebekæmpelsesmidler. Vejledningen giver et hurtigt overblik over området – både for Miljøstyrelsens sagsbehandlere, virksomheder, der søger om at få midler godkendt, og professionelle skadedyrsbekæmpere, landmænd, kommuner og private.
Læs vejledningen i Byggedata her
Vejledning om B-værdier
Miljøstyrelsens vejledning om B-værdier, der beskytter danskerne mod luftforurening fra virksomhedernes produktion. Vejledning om B-værdier indeholder, udover alle B-værdier, også beskrivelser af hvordan værdierne fastsættes, herunder særlige regler for blandingsfortyndere, lægemiddelstoffer mv., olie- og kulafledte stoffer og produkter samt PAH-forbindelser. B-værdierne anvendes blandt andet i forbindelse med dimensionering af skorstens- og afkasthøjder, så man sikrer, at borgerne ikke bliver udsat for luftforurening, der skader dem.
Læs vejledningen i Byggedata her
Høringer
Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger (BedreBolig-ordningen) og om energimærkning af bygninger
Ændringsforslagene har til formål at styrke sammenhængen mellem de to ordninger og lette administrative og økonomiske byrder for derved at gøre det lettere for virksomheder at udøve deres virksomhed.
Nyheder fra HFB
HFB -Håndbog for bygningsindustrien er en kilde til aktuel byggeviden. På hfb.dk finder du varefakta, byggetekniske løsninger og seriøs produktinformation.
F. Weien Svendsen A/S
Moderne glarmester-virkomhed, som er grundlagt i 1943. Siden starten har de været drevet af faglig stolthed og evnen til at se frem og være på forkant med udviklingen. Det har i høj grad været medvirkende til den løbende udvikling og specialisering, Firrmaet tilbyder forskellige løsningerne inden for glas og facade.
Brenner Radiatorer ApS
Brenner Radiatorer er leveringsdygtige i radiatorer til ethvert formål, lige fra deres brede og store lagerprogram indenfor standard panelradiatorer med og uden ventilsystem samt plane fronte, via de elegante lavkonvektorer eller de stilfuldt designede gulvkonvektorer til hele deres sortiment af designradiatorer.
Bognyheder
TOR-Vejledning 8: Grønne tage
Ejerlejligheder og andelsboliger
Denne bog er en fremstilling af ejerlejligheds- og andelsboligretten, hvor fællestræk og forskelligheder belyses

Læs mere om bogen her
Branddagen 2016
Karnov Leje- og boliglove 2016
Karnovs Leje- og boliglove er en kommenteret lovsamling, som indeholder områdets relevante love, bekendtgørelser mv. ajourført til og med 1. september 2016.

Læs mere om bogen her
Nyhedamail
Misser du også en nyhedsmail i ny og næ?
Her kan du se tidligere fremsendte nyhedsmails eller bare nøjes med at søge efter de nyheder der interessere dig.
Læs her
Venlig hilsen
Byggecentrum
Redaktør Per Holtveg

Ved køb og support af Byggedata, Branddata samt tillægsabonnementer:
Kontakt Lonny på 70 12 06 00 / 44 89 06 05.

Har du andre spørgsmål eller kommentarer så kontakt os på.
E info@byggecentrum.dk     W byggecentrum.dk
© Byggecentrum
Ønsker du ikke længere at modtage denne nyhedsmail fra Byggecentrum > klik her