10. juni 2016
Har du problemer med denne mail > klik her
Resume
I denne uge er der bl.a. ændringsbekendtgørelser om træbearbejdning, brandværnsforanstaltninger, korn og foderstofvirksomheder, plast og byggeskadeforsikringer. Derudover er der to nye bekendtgørelser om listevirksomhed og et par danske standarder.
Bygningslovgivning
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om træbearbejdning og træoplag
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
Bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse brandfarlige virksomheder og oplag
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om korn og foderstofvirksomheder
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plast
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg
Bekendtgørelsen omfatter fyringsanlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover, uanset brændselstype.
Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for listevirksomhed, herunder om revurdering af listevirksomheder.
Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
Bekendtgørelsen fastsætter standardvilkår ved godkendelse efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed for listevirksomheder omfattet af bilag 1 til denne bekendtgørelse.
Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Økonomi og Organisation
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
Bekendtgørelsen er indarbejdet
Se ændringerne her
DS/EN 16622:2015
Microsilica med kalcium til beton – Definitioner, krav og overensstemmelseskriterier
This European Standard applies to the silica-calcium fume (SCF) which is a by-product of the carbothermal process used to produce silica-calcium alloys.
Udgivet: 2016-06-02, Godkendt: 2016-02-12
Sprog en, Antal sider 33, Pris ekskl. moms DDK 529,00
DS/EN 1504-8:2016
Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Definitioner, krav, kvalitetskontrol og AVCP – Del 8: Kvalitetskontrol samt vurdering og kontrol af ydeevnens konstans
This Part of EN 1504 specifies procedures for sampling, quality control, assessment and verification of the constancy of performance (AVCP) including marking and labelling of products and systems for the protection and repair of concrete according to EN 1504 2 to EN 1504-7.
Udgivet: 2016-06-02, Godkendt: 2016-05-18
Sprog en, Antal sider 173, Pris ekskl. moms DDK 325,00
Aktuelle bøger og kurser
Dansk byplanlægning bind I-III
Dansk byplanlægning bind I-III
Trebindsværket Dansk Byplanlægning viser knap 200 års udvikling i en til tider dramatisk historie om kampen imellem de frie kræfters spil og en planlægning, der tilsigter en ligelig og hensigtsmæssig udvikling af land og by.
Graveskader og ledningsret
Graveskader og ledningsret
På kurset får du praktisk anvendelig og fuldt opdateret viden om hvordan du håndterer forløbet omkring graveskader eller minimerer risikoen for, at de opstår og hvilke regler du skal tage hensyn til, når du anbringer og flytter ledninger.
Produktsider i Håndbog for Bygningsindustrien (HFB) giver en omtale af byggeproducenter og -leverandørers byggevarer og -ydelser. HFB udgives af Byggecentrum og opdateres løbende på nettet på HFB.DK
Skandi Bo Indoor A/S
Skandi Bo indvendige glasskillevægssystemer leveres både som traditionelle, lydisolerende og brandsikre løsninger, der lever op til den høje brandklassificering EI 60. Skandi Bo leverer desuden døre og tilbehør som kan kombineres med firmaets glasvægge. Skandi Bo´s glasvægge er ikke standardløsninger, men fremstilles efter mål ud fra specifikke behov og ønsker, og firmaet er med hele vejen i projekteringen.
Falkesen ApS
Falkesen ApS er en danskejet virksomhed, grundlagt af Jens Falkesen i 2005. Firmaet er beliggende i Holbæk. Falkesen ApS distribuerer byggematerialer og relaterede produkter til byggebranchen. Produkterne er veldokumenterede og godkendt og ikke miljøbelastende. Firmaets speciale er ETA-godkendte skillevægssystemer til toilet og bruserum.
Nyhedamail
Misser du også en nyhedsmail i ny og næ?
Her kan du se tidligere fremsendte nyhedsmails eller bare nøjes med at søge efter de nyheder der interessere dig.
Læs her
Venlig hilsen
Byggecentrum

Ved køb og support af Byggedata, Branddata samt tillægsabonnementer:
Kontakt Lonny på 70 12 06 00 / 44 89 06 05.

Har du andre spørgsmål eller kommentarer så kontakt os på.
E info@byggecentrum.dk     W byggecentrum.dk
© Byggecentrum
Ønsker du ikke længere at modtage denne nyhedsmail fra Byggecentrum > klik her